Діяльність мкчх у період збройних конфліктів

Abstract

Розглядається питання функціонування МКЧХ. Вказується на принципи функціонування. Акцентовано увагу саме на діяльності МКЧХ під час збройного конфлікту.
The article deals with the functioning of the ICRC. Indicates the principles of functioning. The focus is on the activities of the ICRC during an armed conflict.
В статье рассматривается вопрос функционирования МККК. Указывается на принципы функционирования. Акцентировано внимание именно на деятельности МККК во время вооруженного конфликта.

Description

Keywords

збройний конфлікт, Міжнародний комітет Червоного хреста, міжнародне гуманітарне право, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, комітет, міжнародна федерація, Женевська конвенція, armed conflict, International Committee of the Red Cross, international humanitarian law, International Movement of the Red Cross and Red Crescent, committee, international federation, Geneva Convention, вооруженный конфликт, Международный комитет Красного креста, международное гуманитарное право, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, комитет, Международная федерация, Женевская конвенция

Citation

Жаровська І. Діяльність мкчх у період збройних конфліктів / Ірина Жаровська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 163–167. — (Конституційне та міжнародне право).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By