Системний підхід до конкурентоспроможності

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано необхідність використання системного підходу до формування концепції конкурентоспроможності та розкрито його зміст. Охарактеризовано фактори впливу на конкурентоспроможність на кожному ієрархічному рівні суб’єктів конкурентних відносин, розглянуто джерела формування конкурентних переваг і виділено фактор організаційної культури як домінуючий в структурі конкурентних переваг, описано трансформацію індивідуальних ознак конкурентоспроможності особистості в колективної. Grounded necessity of the use of approach of the systems to forming of conception of competitiveness and his maintenance is exposed. The factors of influence are described on a competitiveness at every hierarchical level of subjects of competition relations, the sources of forming of competitive edges are considered and selected factor of organizational culture as dominant in the structure of competitive edges, transformation of individual signs of competitiveness of personality is described at collective.

Description

Keywords

конкурентоспроможність, системність, конкурентна політика, конкурентні переваги, організаційна культура, competitiveness, system, competition policy, competitive edges, organizational culture

Citation

Захарчин Г. М. Системний підхід до конкурентоспроможності / Г. М. Захарчин, О. В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 133–138. – Бібліографія: 7 назв.