Основні напрями реформування амортизаційної політики в Україні

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Обґрунтовано основні напрями реформування амортизаційної політики в Україні за допомогою розроблення системи константних показників, впровадження методик еквівалентних форм розрахунку амортизаційних відрахувань і зміни методів розрахунку податку на прибуток. Basic directions of reformation of depreciation policy are grounded in Ukraine, by development of the system of constant indexes, introduction of methods of equivalent forms of computation of depreciation deductions and change of methods of computation of income-tax.

Description

Keywords

амортизація, амортизаційний період, амортизаційна політика, зношеність основних засобів, залишкова вартість, depreciation, depreciation period, depreciation policy, wearing of basic facilities, remaining cost out

Citation

Загорська Т. В. Основні напрями реформування амортизаційної політики в Україні / Т. В. Загорська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 108–117. – Бібліографія: 8 назв.