Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних інтересів громадян України у сфері власності

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджуються поняття, системи та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту законних інтересів громадян у сфері власності, виявлено проблеми гарантування правових можливостей громадян щодо володіння, користування та розпорядження майном. З’ясовано наукові підходи до визначення поняття “юридичні гарантії”, сформульовано визначення адміністративно-правових гарантій захисту законних інтересів громадян у сфері власності та наголошено, що реалізація законних інтересів громадян України у сфері власності визначається ефективністю системи гарантування їхнього захисту. Исследуются понятия, системы и признаки административно-правовых гарантий защиты законных интересов граждан у сфере собственности, выявлены проблемы обеспечения правовых возможностей граждан по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Представлено научные подходы к определению понятия юридических гарантий, сформулировано дефиниции административно-правовых гарантий защиты законных интересов граждан у сфере собственности и отмечено, что реализация законных интересов граждан Украины у сфере собственности определяется эффективностью системы обеспечения их защиты. The article is devoted to the comprehensive analysis of the concept, system and signs of the administrative-legal guarantees of citizens’ legal interests in the property field, identify problems guaranteeing legal capacity of citizens to possess, use and dispose of property. Special attention is devoted to the scientific approaches to the definition of legal guarantees. The article is devoted to the definition of administrative-legal guarantee of protection of the citizens’ legal interests’ in the property field. Stressed, that the implementation of the citizens’ legal interests’ in the property field determined by the efficiency of the system to guarantee their protection.

Description

Keywords

законний інтерес громадян у сфері власності, адміністративно-правовий захист законних інтересів громадян у сфері власності, адміністративно-правові гарантії захисту законних інтересів громадян у сфері власності, законный интерес граждан у сфере собственности, административно-правовая защита законных интересов граждан у сфере собственности, административно-правовые гарантии защиты законных интересов граждан у сфере собственности, citizens legal interests in the property field, administrative-legal protection citizens legal interests in the property field, administrative-legal guarantees of protection of citizens’ legal interests in the property field

Citation

Личенко І. Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних інтересів громадян України у сфері власності / І. Личенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 410–417. – Бібліографія: 17 назв.