Система індикаторів оцінки інноваційного розвитку: регіональний аспект

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено тенденції інноваційного розвитку регіонів України. Удосконалено систему показників, які характеризують інноваційний розвиток в регіоні. Запропоновано методику розрахунку інтегральних економічних індексів, наведено приклад їх використання під час розроблення чи підтримки управлінських рішень щодо інноваційного розвитку як регіону загалом, так і його складових. The tendencies of innovative development of regions of Ukraine are explored. The system of indexes which characterizes innovative development in a region is improved. The method of calculation of integral economic indexes is offered, the example of their use is resulted at development or support of administrative decisions in relation to innovative development as a region on the whole, and its constituents.
Description
Keywords
інноваційні моделі, інноваційний розвиток, науково-технічна сфера, інноваційно-активні підприємства, інноваційна інфраструктура, система індикаторів, innovative models, innovative development, scientific and technical sphere, active innovative enterprises, innovative infrastructure, system of indicators
Citation
Уманець Т. В. Система індикаторів оцінки інноваційного розвитку: регіональний аспект / Т. В. Уманець, О. В. Лучакова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 260–268. – Бібліографія: 4 назви.