Теоретичні основи дослідження інновацій

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття “інновація”, розкрито економічну сутність та взаємозв’язок понять: “нововведення”, “інновація”, “інноваційний процес”, а також ґрунтовно розглянуто стадії інноваційного процесу. Запропоновано власне визначення понять “інновація” та “інноваційний процес”. In the article the scientific approaches on determination of term “innovation” are analyzed, the economic essence and interconnection of concepts: “novelty”, “innovation”, “innovative process” is exposed, the stages of innovative process are thoroughly considered. Own determination of terms “innovation” and “innovative process” is offered.

Description

Keywords

інновація, інноваційний процес, науково-технічний прогрес, інноваційна діяльність, інноваційна сфера, innovation, innovative process, scientific and technical progress, innovative activity, innovative sphere

Citation

Єрмолаєва В. В. Теоретичні основи дослідження інновацій / В. В. Єрмолаєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 268–273. – Бібліографія: 10 назв.