Система формування евристичних тестових завдань у дисциплінах гуманітарного циклу

Date

2017-11-21

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka

Abstract

У статті розглянуто систему та принципи формування евристичних тестових завдань для дисциплін гуманітарного циклу, проаналізовано використання таких завдань з погляду сучасних освітньо-професійних компетентностей у сфері ділової комунікації, запропоновано тестову матрицю завдання зі створення ділової промови.
The article examines the system and principles of the formation of heuristic test tasks for the disciplines of the humanitarian cycle, analyzes the use of such tasks from the point of view of modern educational and professional competences in the field of business communication, proposes a test matrix for the task of creating a business speech.

Description

Keywords

евристичні завдання, професійно-ділова комунікація, освітньо-професійні компетентності, тестова матриця, ділова промова, heuristic tasks, professional and business communication, educational and professional competencies, test matrix, business speech

Citation

Вознюк Г. Система формування евристичних тестових завдань у дисциплінах гуманітарного циклу / Геннадій Вознюк, Ігор Василишин // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 95–101.