Інформаційна система аналізу психологічного стану особистості

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено систему для аналізу психологічного та емоційного стану особистості. Метою є оцінювання особистості за допомогою соціальних мереж та визначення практичних рекомендацій. Проаналізовано системи оцінювання даних, досліджено проблематику цього напряму та актуальність створення цієї системи. Наведено діаграми, які описують структуру та логіку функціонування системи. Здійснено опис системних вимог згідно з методологією RUP та створено прототип програми, який моделює діяльність системи аналізу особистості. A system for the analysis of the psychological and emotional state of the individual is developed. The aim is to assess the individual through social networks and the practical recommendations. The analysis of assessment data, the problems of this area and the relevance of the system were studied. The diagrams are developed that describe the structure and logic of the system. Description of system requirements according to RUP methodology was done and a prototype application that simulates the activity of individual analysis system was created.

Description

Keywords

інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search

Citation

Гасько Р. В. Інформаційна система аналізу психологічного стану особистості / Р. В. Гасько, В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 829. – С. 102–128. – Бібліографія: 30 назв.