Готовність до викликів вірусної інфекції та застосування студентами знань біобезпечних технологій

Abstract
Проаналізовано стан розвитку захворювання на COVID-19, підкреслено необхідність дотримання принципів біобезпеки, бази компетенцій, які забезпечують підготовку кадрів для біотехнології та фармацевтики для створення нових ефективних лікарських засобів, зокрема противірусних препаратів. Впровадження та поглиблення знань принципів біо- безпеки та біозахисту, використання молекулярних ПЛР-тестів, серологічних ІФА-тестів, знання про небезпеки подвійного застосування експериментальних досліджень торкається практично усіх дисциплін спеціальностей “Біотехнології та біоінженерія” та “Фармація, промислова фармація”.
The state of development of the disease on COVID-19 is analyzed, the need to comply with the principles of biosafety, competency base, which provide training for biotechnology and pharmaceuticals to create new effective drugs, including antiviral drugs, is emphasized. Introduction and deepening of knowledge of the principles of biosafety and biosecurity, the use of molecular PCR tests, serological ELISA tests, knowledge of the dangers of dual use of experimental studies affects almost all disciplines of “Biotechnology and Bioengineering” and “Pharmacy, Industrial Pharmacy”.
Description
Keywords
COVID-19, противірусні препарати, молекулярні ПЛР-тести, серологічні ІФА-тести, біотехнологія, фармацевтика, біобезпека, COVID-19, antiviral drugs, molecular PCR tests, serological ELISA tests, biotechnology, pharmaceuticals, biosafety
Citation
Готовність до викликів вірусної інфекції та застосування студентами знань біобезпечних технологій / О. В. Швед, Р. О. Петріна, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, В. Й. Скорохода, В. П. Новіков // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 95–109.