Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблеми науки теорії держави і права на сучасному етапі розвитку правової реальності. Вказано на дуальність проявів правових явищ у новаторському та класичному вигляді та необхідність трансформації методології теорії держави і права у зв’язку з цим. Виділено сучасні проблеми теорії держави і права. Рассмотрены проблемы науки теории государства и права на современном этапе развития правовой реальности. Указано на дуальность проявлений правовых явлений в новаторском и классическом виде и необходимость трансформации методологии теории государства и права в связи с этим. Выделены современные проблемы теории государства и права. The article is devoted to problems of science theory of state and law at the modern stage of development of legal reality. Listed on the duality of manifestations of legal phenomena in innovative and classic form and the necessity of transformation of the methodology of theory of state and law in this regard. Dedicated modern problems of theory of state and law.

Description

Keywords

наука, юриспруденція, теорія держави і права, методологія, піходи, наука, юриспруденция, теория государства и права, методология, піходи, science, law, theory of state and law, methodology, phode

Citation

Жаровська І. М. Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 252–257. – Бібліографія: 6 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By