Розвиток інноваційної інфраструктури по регіонах України

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто питання функціонування в Україні інноваційних структур, які включені до складу державної та регіональної інноваційної інфраструктури. Проаналізовано стану розвитку вітчизняної інноваційної інфраструктури по регіонах України та запропоновано підхід до розподілу інноваційних структур, який враховує норми чинного податкового законодавства щодо сплати податків за проектами, які зареєстровані в межах інноваційних структур. This article is about innovative structures that are included into the state and regional innovation infrastructure. The author analyzes the state of development of national innovation infrastructure in the regions of Ukraine and aloso the author's approach to the distribution of innovative structures, which takes into account the peculiarities of tax for the projects registered in innovative structures.
Description
Keywords
інноваційна інфраструктура, інноваційна структура, інноваційний проект, бюджетна ефективність, innovation infrastructure, innovation structure, an innovative project, budget performance
Citation
Стояновський А. Р. Розвиток інноваційної інфраструктури по регіонах України / А. Р. Стояновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373–380. – Бібліографія: 16 назв.