Переосмислення методології сучасного правознавства

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Висвітлено методологічну ситуацію у сучасному правознавстві, основною особливістю якої є перехід від моністичної методології до філософсько-методологічного плюралізму. Освещена методологическая ситуация в современном правоведении, основной особеностью которой являєтся переход от монистической методологии к философско-методологическому плюрализму. Methodological situation in the modern jurisprudence, the main peculiarity of which there is transition from monistic methodology to philosophical and methodological pluralism, is described in the article.
Description
Keywords
право, методологія, правознавство, правова наука, філософія, державність, право, методология, правоведение, правовая наука, философия, государственность, right, methodology, jurisprudence, legal science, philosophy, statehood
Citation
Кельман М. С. Переосмислення методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 258–264. – Бібліографія: 39 назв.