Теоретичне обґрунтування та апаратурне оформлення енергоефективного методу сушіння цукатів

Abstract
Розглянуто процес сушіння цукатів із груш, який відбувається профільтровуванням теплового агента в напрямку “перфорована перегородка – шар цукатів”. Отримано кінетичну криву сушіння та розрахований тепловий баланс процесу на основі диференційного рівняння нестаціонарного тепломасообміну. Доведено, що накопиченої під час сушіння теплової енергії в нижніх шарах цукатів буде достатньо для досушування верхніх шарів. Розраховано енергетичний ефект, отриманий від впровадження нового методу сушіння. Запропоновано та розраховано установку для енергоефективного методу сушіння цукатів.
The drying process of candied pears wasresearched. The process is a filtration of a heat agent in the direction of “perforated septum – candied fruit layer”. A kinetic drying curve, based on the differential equation of dynamics heat and mass transfer, was obtained and the heat balance of the process was calculated. The following was proved: the accumulated thermal energy in the lower layers of candied fruit is enough to dry the upper layers. The energy effect is calculated; it is obtained from the introduction of a new drying method. Equipment for the implementation of the energy-saving method of drying candied fruit is calculated.
Description
Keywords
цукати, сушильне обладнання, тепломасообмін, енергоефективний метод, теплова енергія, candied fruits, drying equipment, heat transfer, energy-saving method, thermal energy
Citation
Гузьова І. О. Теоретичне обґрунтування та апаратурне оформлення енергоефективного методу сушіння цукатів / І. О. Гузьова, В. М. Атаманюк // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 148–154.