Врахування помилок першого та другого родів перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано модель надійності системи із двократним холодним резерву- ванням та неідеальними перемикальними пристроями, призначену для визначення ймовірності її безвідмовної роботи. Особливість моделі полягає у тому, що у ній враховано помилки першого та другого родів для перемикальних пристроїв. Для визначення ймовірнісних характеристик системи використано динамічне дерево відмов та марковську модель.
The reliability model of the system with double cold redundancy and non-ideal switching devices is proposed. The model is developed for the reliability characteristics calculation. The model feature considering errors of the first and the second type for switching devices. Probability characteristics has determined by using dynamic fault tree and Markov model.

Description

Keywords

модель надійності, динамічне дерево відмов, марковська модель, холодне резервування, перемикальний пристрій, reliability model, dynamical fault tree, Markov model, cold redundancy, switching device

Citation

Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого родів перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 891. — С. 18–25.