Інтеркаляційні наноструктури для радіочастотних конденсаторів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Отримано гетерофазні наноструктури з почерговими напівпровідниковими та електролітними прошарками. Показано, що введення полімерного електроліту в області ван-дер-ваальсових зв’язків кристала призводить до появи додаткового бар’єру в потенціальному рельєфі матриці. Імпедансні дослідження отриманих структур, як і електрохімічно інтеркальованих нікелем та кобальтом монокристалів галій селеніду, дали змогу запропонувати механізм аномальної поведінки діелектричної проникливості в мегагерцовому діапазоні і застосувати його для створення конденсаторів. Heterophase nanostructures with alternate semi-conductor and electrolytic seams are received. It is shown that the insertion of polymer electrolyte into the Van der Waals gap of crystals causes additional potential barriers in them. Impedance investigations of obtained structures as well as of chemically intercalated by nickel and cobalt GaSe single crystal allow to propose mechanisms of anomalous behavior of dielectric permittivity in megahertz range and allow to use it of capacitors.

Description

Keywords

Citation

Войтович С. А. Інтеркаляційні наноструктури для радіочастотних конденсаторів / С. А. Войтович, І. І. Григорчак, О. І. Аксіментьєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 558 : Електроніка. – С. 53–58. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By