Розвиток управління митним обслуговуванням підприємств

No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
Description
Keywords
митне обслуговування, управління, митні органи, митні посередники, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, чинники, функції, планування, організування, діагностика, модель, метод, customs servicing, management, customs bodies, customs intermediaries, subjects of foreign economic activity, factors, functions, planning, organization, diagnostics, model, method
Citation
Будз О. Ф. Розвиток управління митним обслуговуванням підприємств : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) : 292 – міжнародні економічні відносини / Олег Федорович Будз ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 249 с. – Бібліографія: с. 208–231 (201 назва).