Організаційне моделювання розвитку інноваційних підприємств в Україні та світі

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та досліджено практику стимулювання інноваційної діяльності провідних країн світу. Пропонується концептуальний підхід до створення програмних систем організаційного моделювання інноваційних підприємств, який враховує проблеми забезпечення їх життєздатності, дає змогу доповнити технологію розроблення та супроводження ПСОМ формалізованими моделями та засобами, що у сукупності забезпечують життєздатність ПСОМ. The article analyzes the current state of innovation activity in Ukraine and studied the practice of stimulating innovation leading countries. The article proposes a conceptual approach to the development of software systems, organizational modeling of innovative enterprises, which considers the problem of ensuring their viability and allows you to add the technology development and support of programming systems, organizational modeling formalized models and tools.

Description

Keywords

інноваційні підприємства, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, програмні системи, моделювання, innovative enterprise, innovative activity, innovative infrastructure, software system, modeling

Citation

Мала Н. Т. Організаційне моделювання розвитку інноваційних підприємств в Україні та світі / Н. Т. Мала, Л. Є. Угрин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 144–149. – Бібліографія: 14 назв.