Вплив концентрації та стійкості уваги на вольовий розвиток особистості у молодшому шкільному віці (емпіричний зріз)

Abstract

Встановлено вікові закономірності взає-мовпливу між властивостями уваги (концентрація і стійкість) і вольовими якостями у молодшому шкільному віці.
The age-old patterns of mutual influence between the properties of attention (concentration and stability) and volitional qualities at the junior school age are established.

Description

Keywords

вольове зусилля, вольова якість, концентрація уваги, стійкість уваги, volitional effort, volitional quality, concentration of attention, stability of attention

Citation

Поліщук С. Вплив концентрації та стійкості уваги на вольовий розвиток особистості у молодшому шкільному віці (емпіричний зріз) / Світлана Поліщук // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 12. — С. 100–108.