Наукові підходи до визначення сутності факторингу

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано нормативно-правові акти України, які визнають поняття факторингу, а також досліджено різні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення сутності факторингу та запропоновано власне бачення цієї категорії. In the article it is analysed normatively legal acts of Ukraine, which acknowledge the concept of faсtoring, and also investigational different approaches of domestic and foreign scientists, in relation to determination of essence faсtoring and own vision of this category is offered.

Description

Keywords

дебіторська заборгованість, рефінансування, факторинг, account receivable, refunding, faсtoring

Citation

Фаринович І. В. Наукові підходи до визначення сутності факторингу / І. В. Фаринович // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 45–50. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 739). – Бібліографія: 21 назва.