Основи дослідження фрактальних властивостей академізму

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Наведено результати дослідження фрактальних властивостей академізму, сформульована дефініція, сутність, об'єкт та предмет академізму, можливості динамічної рівноваги наукових середовищ та середовищ продуктивних сил, їх адаптації до синдромів резонансної вібрацій. Визначений взаємозв'язок організаційних рівнів фрактального розподілу. Досліджено значення аналітичної функції фрактального розподілу та структуризації торсійного поля об'єктів фрактального аналізу. The article covers the results of research of fractal properties of academicism, the definition, substance, object and subject of academicism, possibilities of dynamic equilibrium of the scientific environment and environment of the productive forces, their adaptation to the syndromes of resonant vibrations are formulated. The correlation of the organizational levels of fractal distribution is determined. The role of analytic function of fractal distribution and structuring of torsion field of the fractal analysis objects is examined.
Description
Keywords
академізм, гомеостаз, фрактальність, вимірність, торсійність, academicism, homeostasis, fractal, dimensionality, torsion
Citation
Гронська Н. С. Основи дослідження фрактальних властивостей академізму / Н. С. Гронська, Р. Р. Данків, Л. П. Прийма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 270–276. – Бібліографія: 12 назв.