Процедури оцінювання рівня “розумності” міста

Abstract

Екологічна проблема в сучасному світі є чи не найактуальнішою. Проблеми глобального потепління, забруднення навколишнього середовища, знищення природи – ці та інші теми звучать як у засобах масової інформації, так і наукових дискусіях мало не щодня. Основними чинниками негативного впливу на екологію планети є міста та великі підприємства. У містах сьогодні проживає близько ¾ населення планети. Як великі міста, так і невеличкі містечка прагнуть набути статусу “розумного” міста, деяким з них вдалося набути цього статусу, і в основному це стосується великих мегаполісів. Багато міст та асоційованих регіональних груп населених пунктів, пов’язаних між собою географічно, економічно активно розпочинають рух в цьому напрямку. “Розумне” місто в одному з вимірів є містом екологічно чистим, з мінімальними негативними впливами на навколишнє середовище. Стаття присвячена аналізу та розробленню процедур щодо перетворення певного міста на екологічно чистий та розумний осередок, задіюючи при цьому групу експертів для проведення відповідних експертиз та експертного оцінювання. Відпрацювання запропонованої авторами методики виконано на прикладі екосоціополісу Трускавець.
Environmental issues in the world are perhaps the most urgent nowadays. Issues of global warming, of environmental pollution, destruction of nature – these and other themes sound from media every day. The main factors of the negative impact on the ecology of our planet are cities and great industries. Nowadays in cities live ¾ of all humanity on the planet. Both big cities and small towns strive to achieve status “smart” city, some of them already reached this status, mostly the megacities. Small towns or groups of towns, which are geographically nearby, economically and structurally interconnected, are mostly just starting moving towards to “smart” status. In one aspect, a “smart” city is eco-friendly, with minimal environmental impact. This article focuses on how to make a city ecofriendly and smart, with the help of a panel of experts and their evaluation, using the example of the Truskavets eco-sociopolis.

Description

Keywords

екологія, розумні міста, оцінювання розумних міст, експертні групи, Ecology, smart cities, assessing smartness of cities, expert groups

Citation

Процедури оцінювання рівня “розумності” міста / Наталія Кунанець, Олександр Мацюк, Володимир Пасічник, Данило Табачишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 7. — С. 35–41.