Міжнародна агропромислова інтеграція

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано теоретичні засади міжнародної агропромислової інтеграції та визначено її вплив на економічну ефективність у сучасному виробництві продуктів харчування. Показана роль економічної та агропромислової інтеграції України для досягнення продовольчої безпеки, зростання виробництва високоякісної агропромислової продукції та розширення ринків її збуту, а також захист економічних інтересів під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто передумови розвитку міжнародних інтеграційних процесів, що реалізуються через послідовне правове закріплення п’яти етапів. This paper analyzes the theoretical foundations of international agro-industrial integration and determines its impact on economic efficiency in modern food production. The role of economic and agro-industrial integration of Ukraine is to achieve food security, increasing of the level of production of high quality agroproducts and expansion of its sales, and protection of economic interests in foreign trade activity. The paper presents the prerequisites of international integration processes that are implemented through consistent legal consolidation of the five stages.

Description

Keywords

міжнародна економічна інтеграція, агропромислова інтеграція, ефективність, international economic integration, agroindustrial integration efficiency

Citation

Мартинюк І. І. Міжнародна агропромислова інтеграція / І. І. Мартинюк, С. Б. Романишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 369–373. – Бібліографія: 10 назв.