Складові систем якості промислового підприємства

No Thumbnail Available
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглянуто важливі питання менеджменту якості підприємств. Особлива увага приділяється саме управлінню якістю, як поширеній сьогодні сфері удосконалення діяльності та трансформації суб’єктів господарської діяльності, адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища. Проблеми удосконалення управління якістю продукції промислових підприємств зображено в історичному ракурсі, що дає можливість сформувати перелік причин та невдач минулих історичних підходів щодо управління якістю та механізмів їх усунення у майбутньому. By the publication the reviewed relevant problems of management of quality of firms. The special weight just to quality control, as to a widespread today orb of advancing of activity and transformation of the subjects of economic activities, adapting of firms to conditions of an environment is afforded. The problems of advancing of product quality control of industrial firms are calculated in a historical aspect angle, which one enables to form a list of reasons and failures
Description
Keywords
Citation
Шуляр Н. В. Складові систем якості промислового підприємства / Н. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 321–327. – Бібліографія: 8 назв.