Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено аналіз результатів промислово-геофізичних досліджень і даних літолого-петрофі- зичного вивчення керна. Розроблено комплекс петрофізичних і геофізичних показників порід літологічних пасток нижньокам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини. Зроблено висновок, що найкращі колекторські властивості притаманні русловим і баровим піщаним тілам, які представлені різнозернистими кварцовими пісковиками з карбонатно-глинистим і кварцово-глинисто-карбонатним цементом. Проведен анализ результатов промыслово-геофизических материалов и данных литолого-петрофизического исследования керна. Розработан комплекс петрофизических и геофизических показателей пород литологических ловушек нижнекаменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. Сделан вывод, что лучшие коллекторские свойства присущи русловым и баровым песчаным телам, представленным разнозернистыми кварцевыми песчаниками с карбонатно-глинистым и кварцево-глинисто-карбонатным цементом. Results of field geophysical investigations and data of litological-petrophysical studies of core samples have been analyzed. A complex of petrophysical and geophysical indicators of rocks of lithological traps in the Lower Carboniferous deposits of the Dnieper-Donets Depression has been developed. It was concluded that the best reservoir rock properties are characteristic for the channel and bar sand bodies, represented with anisomerous quartz sandstones with carbonated-clayed and quartz-clayed-сarbonated cement.

Description

Keywords

Дніпровсько-Донецька западина, породи-колектори, кам’яновугільні відклади, Днепровско-Донецкая впадина, породы-коллекторы, каменноугольные отложения, the Dnieper-Donets Depression, reservoir rocks, carboniferous deposits

Citation

Лисак Ю. Є. Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини / Ю. Є. Лисак, Г. Й. Притулка, З. І. Кучер // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 376–378. – Бібліографія: с. 378.