Трансформація організаційних знань у системі стратегічного планування розвитку підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано необхідність трансформації організаційних знань у стратегічному плануванні розвитку підприємства. Визначено основні способи трансформації знань та запропоновано сучасні технології та інструментарій для соціалізації, екстерналізації, комбінації та інтерналізації знань на фазах та етапах стратегічного планування. In the article grounded a necessity of transformation of organizational knowledges is for the strategic planning of development of enterprise. Certainly basic methods of transformation of knowledges and modern technologies and tool are offered for socialization, eksternalizacii, combination and internalizacii knowledges on phases and stages of the strategic planning.

Description

Keywords

стратегічне планування, організаційне знання, спосіб трансформації знань, соціалізація, екстерналізація, комбінація, інтерналізація, підприємство, strategic planning, organizational knowledge, method of transformation of knowledges, socialization, eksternalizaciya, combination, internalizaciya, enterprise

Citation

Ібрагімов Е. Е. Трансформація організаційних знань у системі стратегічного планування розвитку підприємства / Е. Е. Ібрагімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 59–64. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By