Трансформація організаційних знань у системі стратегічного планування розвитку підприємства

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Обґрунтовано необхідність трансформації організаційних знань у стратегічному плануванні розвитку підприємства. Визначено основні способи трансформації знань та запропоновано сучасні технології та інструментарій для соціалізації, екстерналізації, комбінації та інтерналізації знань на фазах та етапах стратегічного планування. In the article grounded a necessity of transformation of organizational knowledges is for the strategic planning of development of enterprise. Certainly basic methods of transformation of knowledges and modern technologies and tool are offered for socialization, eksternalizacii, combination and internalizacii knowledges on phases and stages of the strategic planning.
Description
Keywords
стратегічне планування, організаційне знання, спосіб трансформації знань, соціалізація, екстерналізація, комбінація, інтерналізація, підприємство, strategic planning, organizational knowledge, method of transformation of knowledges, socialization, eksternalizaciya, combination, internalizaciya, enterprise
Citation
Ібрагімов Е. Е. Трансформація організаційних знань у системі стратегічного планування розвитку підприємства / Е. Е. Ібрагімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 59–64. – Бібліографія: 7 назв.