Питання побудови кольорових нейро-фаззі-мереж Петрі

Date

2002-03-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Сформульовано основні принципи побудови розишретіх інтерпретованих кольорових нейро-фаззі-мереж Петрі. Запропоновано комплекс тверджень, які визначають умови дозволеності переходів та умови збудження штучних нейронів у нечітких мережевих моделях складних технологічних об’єктів.
The basic principles of construction of the colored of Petri neural-fuzzy- itetworks are determined. The complex of the statements determining a conditions of excitation of fuzzy transitions and a condition of excitation artificial neural in structure offuzzy network models of complex technological objects is offered.

Description

Keywords

Citation

Кучеренко Є. І. Питання побудови кольорових нейро-фаззі-мереж Петрі / Є. І. Кучеренко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 464 : Інформаційні системи та мережі. — С. 179–187.