Структура українських студентських інтернет-змі

No Thumbnail Available
Date
2018-02 26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано особливості, структуру українських студентських інтернет-ЗМІ, описано, що впливає на їх функціонування. Преса в інтернеті продовжує стрімко розвиватися, що, звичайно, впливає і на процеси у розвитку студентської періодики. Чимало видань створено останніми роками, проте варто наголосити, що у них не використовують усі можливості, які надає мережа. Також багато з них функціонують не довго, можливо це пов’язане з незацікавленням у ній студентів через невдалий контент. Студентська інтернет-періодика розвиватиметься інтенсивніше, коли її видавці правильно і своєчасно публікуватимуть матеріали. У студентських інтернет-виданнях використовують таку саму структуру, як і на інформаційних сайтах. Якщо авторами сайту є самі студенти, то структура не завжди зручна для користувачів: на сторінці може бути забагато матеріалів, або ж навпаки – рубрики з публікаціями сховані. Серед недоліків деяких сайтів – низька мультимедійність та інтерактивність. Хоча такі видання допомагають студентам у навчанні та надають більше можливостей, ніж друковані.
Analyzed ukrainian student internet publications, described the features and structure of online periodicals, which affects on its functioning. The press on the Internet continues to evolve rapidly, which, of course, also affects the processes in the development of student periodicals. Many publications have been created in recent years, but they do not use all the features that the network provides. Also, many of them do not function for long, maybe this is due to the students’ uninteresting due to unsuccessful content. Students’ online periodicals will grow more intensively when their publishers publish publications in time. Student Internet publications use the same structure as on information sites. If the authors of the site for students are students, the structure is not always convenient for users: the page may be too much material, or conversely – the headings with publications are hidden. The disadvantages of some sites is low multimedia and interactivity. Although such editions help students in learning and provide more opportunities than printed ones.
Description
Keywords
студентська періодика, газети та журнали, структура, інтернет-видання, student periodicals, newspapers and magazines, structure, online edition
Citation
Білограць Х. Структура українських студентських інтернет-змі / Христина Білограць // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 896. — С. 91–97. — (Соціальні комунікації та журналістика).