Впровадження і використання конкурентних переваг регіону

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто конкурентоспроможність регіону, наведено чинники її забезпечення, особливості розглянутого поняття та його зв'язок із формуванням конкурентних переваг. На основі дослідження методик формування конкурентних переваг підприємств та розглянутого матеріалу, визначено напрямки формування конкурентних переваг регіону, для яких рекомендовано послідовність формування і впровадження конкурентних переваг, запропоновано заходи та організаційне забезпечення використання конкурентних переваг. The competitiveness of region is considered in the article, the factors of its providing, feature of the considered concept, and his connection are resulted with forming of competitive edges. On the basis of research of methods of forming of competitive edges of enterprises and considered material, certainly directions of forming of competitive edges of region, which the sequence of forming and introduction of competitive edges is made to order for, measures and orgware of the use of competitive edges are offered.

Description

Keywords

конкурентоспроможність регіону, конкурентні переваги, нововведення, реорганізація, роз’яснювальна робота, навчання, організаційне забезпечення, the competitiveness of a region, competitive advantages, innovations, reorganizing, explanatory work, studying, organizational support

Citation

Овчарук В. В. Впровадження і використання конкурентних переваг регіону / В. В. Овчарук, Т. Є. Удовиченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 368–373. – Бібліографія: 7 назв.