До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз

Abstract

У статті досліджено зміни в системі публічно-правового управління Польщі; упорядкування адміністративно-територіального устрою; запровадження нових механізмів та процедур діяльності органів влади.
The article analyzes the changes in the system of public law of Poland; arrangement of the administrative-territorial system; the introduction of new ways and procedures for the activity of the authorities.
В статье исследуются изменения в системе публично-правового управления Польши; упорядочение административно-территориального устройства; внедрение новых механизмов и процедур деятельности органов власти.

Description

Keywords

реформування органів публічної влади, адміністративно- територіальна реформа, децентралізація державної влади, reforming of public authorities, administrative and territorial reform, decentralization of state power, реформирование органов публичной власти, административно-территориальная реформа, децентрализация государственной власти

Citation

Мельниченко Б. До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз / Богдана Мельниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 254–258.