Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено суть поняття стратегічне управлінське рішення, наведено особливості й ознаки стратегічних управлінських рішень, показано місце і значення підсистеми прийняття стратегічних управлінських рішень у системі стратегічного планування підприємств. Наведено основні рівні невизначеності середовища, що має вагомий вплив на формування і прийняття адекватних стратегічних управлінських рішень, а також запропоновано способи вирішення стратегічних проблем.
Study the essence of strategic management solutions, provides the features and requirements for strategic management decisions, role and place of subsystems strategic making decisions in the system of strategic business planning. The main characteristics of uncertainty that have significant influence on the development and adoption of the most appropriate strategic management decisions, and proposed techniques for resolving strategic issues.

Description

Keywords

стратегічні управлінські рішення, система, стратегічне планування, рівні невизначеності, інформація, внутрішнє і зовнішнє середовище, прогнозування, strategic management decisions, system, strategic planning, the level of uncertainty, information, internal environment, forecasting, external environment

Citation

Тригоб’юк С. С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні / С. С. Тригоб’юк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 445–451.