Виявлення та локалізація короткотривалих радіоімпульсних сигналів з використанням малохвильового (вейвлет) перетворення

No Thumbnail Available
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
Запропоновано здійснювати виділення і часову локалізацію відбитих короткотривалих радіоімпульсних сигналів локації на основі їх малохвильового (вейвлет) перетворення. Використання цього перетворення робить можливим виявлення і подальшу часову локалізацію таких відбитих сигналів на тлі завад. Проаналізовано дані зондувальних сигналів з використанням часо-частотних технік, таких як короткотривале перетворення Фур’є (КЧПФ) та дискретне малохвильове перетворення (ДМП). In this paper an technique of wavelet transform is proposed for extracting and time localizing an RF radar pulse transient. The use of the proposed technique makes detection and localization of RF radar pulses possible in noise conditions. In this paper, analysis of synthetic signals data is performed using time-frequency techniques, such as the STFT and DWT algorithm.
Description
Keywords
радіоімпульсні сигнали, перетворення Фер'є
Citation
Тишик І. Я. Виявлення та локалізація короткотривалих радіоімпульсних сигналів з використанням малохвильового (вейвлет) перетворення / І. Я. Тишик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 658 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 128-132. – Бібліографія: 9 назв.