Моделювання поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Description

Keywords

плазмоніка, поверхневі плазмон-поляритони, дисперсійне рівняння, діелектрична проникність металу, атомно-тонка металева плівка, математичне моделювання поширення плазмон-поляритонівповерхневих, електронейтральність, кулонівські кореляції

Citation

Польовий В. Є. Моделювання поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 133 – прикладна математика (11 – математика та статистика) / Віталій Євгенович Польовий ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – 121 с. – Бібліографія: с. 101–114 (144 назви).