Технологічний аудит як спосіб оцінки комерційного потенціалу інноваційних проектів

No Thumbnail Available
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Технологічний аудит розглядається як один із професійних інструментів в комплексній оцінці інноваційного проекту для виявлення конкурентних переваг і зацікавлених споживачів, не заглиблюючись у сутність технічних рішень. Узагальнюються критерії оцінки варіантів інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, пропонується спосіб оцінки комерційного потенціалу інноваційних проектів. Technological audit is considered(examined) as one of professional tools in a complex estimation of the innovational project and provides revealing competitive advantages and the interested consumers, not going deep in essence of technical decisions. Criteria of an estimation of variants of innovational development of subjects of enterprise activity are generalized, the way of an estimation of commercial potential of innovational projects is offered.
Description
Keywords
Citation
Рачинська Г. В. Технологічний аудит як спосіб оцінки комерційного потенціалу інноваційних проектів / Г. В. Рачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – № 533 : Проблеми економіки та управління. – С. 189–193. – Бібліографія: 3 назви.