Конструкція розв’язків лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтами

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджена структура розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією з кусково-неперервними коефіцієнтами. Отримано конструктивне зображення розв'язку задачі Коші і вказано способи його продовження праворуч та ліворуч від точки задання початкової умови. Розглянуто приклад застосування отриманих результатів в теорії теплопровідності. Исследована структура решений линейных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием с кусочно-непрерывными коэффициентами. Получено конструктивное изображение решения задачи Коши и указано способы его продолжения справа и слева от точки задания начального условия. Рассмотрен пример применения полученных результатов в теории теплопроводности. There has been researched the structure of solutions of linear systems of differential equations with impulse action with piecewise continuous coefficients. There has been obtained the constructive image of Cauchy problem solution and specified the methods of its continuation to the right and to the left from the point of starting condition. There has been examined the example of implementation of the results obtained in the theory of heat conduction.

Description

Keywords

диференціальне рівняння з імпульсною дією, матриця Коші, температурне поле, дифференциальное уравнение с импульсным воздействием, матрица Коши, температурное поле, differential equation with impulse action, Cauchy matrix, temperature field

Citation

Тацій P. M. Конструкція розв’язків лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтами / P. M. Тацій, М. Ф. Стасюк, О. О. Власій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 768 : Фізико-математичні науки. – С. 40–45. – Бібліографія: 11 назв.