Обставини, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України

Abstract

Проаналізовано особливості обставин, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України. Розглянуто основні теоретико- методологічні підходи до визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доведено, що перелічені у статті обставини потребують встановлення та доведення у всіх кримінальних провадженнях за фактом крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України.
The article analyzes the peculiarities of circumstances to be proved in the pre-trial investigation passengers thefts committed on the railways of Ukraine. Examines the main theoretical and methodological approaches to define the circumstances subject to proof in criminal proceedings. Proven that are listed in article the circumstances require findings and evidence in all criminal proceedings on the fact of theft of personal property of passengers committed on railway transport of Ukraine.
Проанализированы особенности обстоятельств, которые подлежат доказыванию при осуществлении досудебного расследования краж личного имущества пассажиров, совершенных на железнодорожном транспорте Украины. Рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к определению обстоятельств, которые подлежат доказыванию в криминальном производстве. Доказано, что перечисленные в статье обстоятельства нуждаются в установлении и доказывании во всех криминальных производствах по факту краж личного имущества пассажиров, совершенных на железнодорожном транспорте Украины.

Description

Keywords

крадіжка, обставини, що підлягають доказуванню, спосіб, мотив, особа підозрюваного (обвинуваченого), шкода, особа потерпілого, theft, the circumstances to be proved, method, motive, identity of the suspect (accused), sorry, the person affected, кража, обстоятельства, подлежащие доказыванию, способ, мотив, личность подозреваемого (обвиняемого), ущерб, потерпевшее лицо

Citation

Гумін О. Обставини, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України / Олексій Гумін, Юрій Коваль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 261–268.