Адміністративно-правове регулювання здійснення контролю у сфері інформатизації

Date
2016
Authors
Мороз, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено адміністративно-правове регулювання здійснення контролю у сфері інформатизації як діяльності об’єднаних у певну структуру суб’єктів контролю, спрямованої на гарантування досягнення найефективнішим способом поставлених цілей, шляхом реалізації певних завдань контролю і застосування відповідних принципів, методів і техніки контролю. Статья посвящена исследованию административно-правового регулирования осуществления контроля в сфере информатизации как деятельности объединенных в определенную структуру субъектов контроля, направленной на обеспечение достижения наиболее эффективным способом поставленных целей путем реализации определенных задач контроля и применения соответствующих принципов, методов и техники контроля. The article investigates the administrative and legal regulation of control in the field of information, as an activity integrated into a specific structure of control subjects, aimed at ensuring the most effective way to achieve these goals through the implementation of specific tasks of control and application of the relevant principles, methods and techniques of control.
Description
Keywords
адміністративно-правове регулювання , інформатизація , контроль у сфері інформатизації , административно-правовое регулирование , информатизация , контроль в сфере информатизации , administrative-legal regulation , information , control in the field of information
Citation
Мороз Н. Адміністративно-правове регулювання здійснення контролю у сфері інформатизації / Н. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 86–92. – Бібліографія: 9 назв.