Вплив кратності поліспаста на динамічні навантаження елементів підіймальних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглядається вплив кратності поліспаста на динамічні навантаження елементів підіймального механізму. Ці питання розв’язувались експериментально з використанням розробленої дослідної установки та каната типу 2,2-Г-1- Н-180 для найбільш поширених кратностей поліспаста. Наведено осцилограми деформацій елементів підіймальної системи. Результати обробки осцилограм зведено в таблицю. За отриманими значеннями побудовано графіки залежності частот коливань і коефіцієнтів динамічності від кратності поліспаста. The influencing of ratio of a tackle on dynamic loads of members of a jacking is esteemed. This problem was decided by an experimental way with usage of the trial type and cable rope such as 2,2-Г-Н-180 for the most widespread multiplicity of a tackle. The oscillograms of deformations of members of lifting systems are induced. The outcomes of processing of the oscillograms are tabulated. The schedules of relations of oscillation frequencies and factors dynamics from ratio of a tackle are constructed.

Description

Keywords

Citation

Малащенко В. О. Вплив кратності поліспаста на динамічні навантаження елементів підіймальних систем / В. О. Малащенко, 0. І. Сороківський, В. В. Малащенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 422 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 67–70. – Бібліографія: 4 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By