Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
З’ясовано сутність знання як економічної категорії. Визначено поняття «знання» з позицій прагматичних інтересів компанії, виділено його форми та специфічні ознаки. На основі аналізу літературних джерел здійснюється узагальнення та уточнення класифікації знань, наявних в організації. Сформульовано вимоги до підприємства в контексті управління знаннями. The article is devoted to finding out the knowledge essence as an economics phenomenon of the modern company. The concept “knowledge”is defined from the pragmatic interests’ aspects of the company, its forms and specific characteristics are sorted out. Generalization and introduction clarity into classification of the present knowledge in organization are carried out on the basis of literature analysis. The requirements to the companies are formulated in knowledge management context.
Description
Keywords
знання, підприємство, інформація, ресурс, управління, enterprise, information, management, resource
Citation
Смоляр Л. Г. Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства / Л. Г. Смоляр, Н. В. Коба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 641–647. – Бібліографія: 12 назв.