Аналіз збурень руху пасової передачі, викликаних елементом гнучкого зв’язку

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Проведено дослідження впливу геометричних похибок виготовлення елемента гнучкого зв’язку на нестабільність руху пасової передачі апарата магнітного запису. Наведено аналітичні залежності для адаптації параметрів збурення до числового експерименту. Дано рекомендації щодо зменшення коливань швидкості, викликаних гнучким елементом передачі.
The investigation of making errors influence of flexible link element on the belt-drive motion instability of magnet-recording apparatus was realized in this work. The analytical dependences for perturbation parameters adaptation to numeric experiment are produced. The making recommendations are giving posibility to reduce speed oscillation, which calling of belt-drive flexible element.

Description

Keywords

Citation

Дейнека Р. М. Аналіз збурень руху пасової передачі, викликаних елементом гнучкого зв’язку / Р. М. Дейнека // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 535 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 63–68. — (Прикладні проблеми динаміки, міцності та оптимізація промислового устаткування).