Мозаїчні декори Львова. Історичний аспект

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі власних емпіричних досліджень та фотофіксації збережених у Львові зразків мозаїчного мистецтва проаналізовано історіографічний аспект формування та застосування мозаїчного декору в системі композиційного вирішення архітектурних споруд. Фіксація стану збереженості, ознайомлення з техніко-технологічними особливостями та спілкування із сучасними майстрами-мозаїстами сприяє пам"яткоохоронній діяльності в сфері збереження архітектурних пам’яток та їх стилістичних декорів і відкриває їм нові шляхи трансформування у архітектурно-дизайнерську практику XXI ст. Historiographical aspect of mosaic decor development and its application in the arrangement of architectural structures has been analysed on the basis of empirical research and photographic images of mosaic art samples preserved in Lviv. Fixation of preservation conditions, review of technical and technological features and communication with modern masters of mosaic art contributes to the conservation activities in the field of architectural preservation of monuments and their stylistic decor and opens new possibilities to transform architectural and design practice of the 21 st century.
Description
Keywords
монументально-декоративне мистецтво, архітектонічний декор, мозаїка, смальта, техніка, технологія, monumental and decorative art, architectonic decor, mosaic, smalt, technique, technology
Citation
Радомська В. Р. Мозаїчні декори Львова. Історичний аспект / В. Р. Радомська, Н. Г. Піддубна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 757 : Архітектура. – С. 374–383. – Бібліографія: 17 назв.