Досвід підготовки і проведення масових заходів у зарубіжних країнах, адміністративного забезпечення порядку під час їх підготовки і проведення та можливість його застосування в Україні

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Здійснено короткий аналіз організації і проведення масових заходів у різних зарубіжних країнах. Встановлено, що в більшості країн проведення масових заходів регулюється різними законодавчими актами, але є чітка регламентація. Основними аспектами, які розглядалися у статті, є термін подання заявки на проведення масових заходів, визначення мети таких заходів, охорона громадського порядку та громадської безпеки під час масових заходів. Запропоновано враховувати досвід зарубіжних країн при підготовці відповідного законодавства в Україні. Проведен краткий анализ организации и проведения массовых мероприятий в различных зарубежных странах. Установлено, что в большинстве стран проведения массовых мероприятий регулируется различными законодательными актами, но есть четкая регламентация. Основными аспектами, которые рассматривались в статье являются срок подачи заявки на проведение массовых мероприятий, определение цели таких мероприятий, охрана общественного порядка и общественной безопасности во время массовых мероприятий. Предложено учитывать опыт зарубежных стран при подготовке соответствующего законодательства в Украине. The article gives a brief analysis of the organization and conduct of mass actions in various foreign countries. It was found that in most countries organization of mass events is regulated by various legislative acts, but there is a clear regulation. The main aspects that are considered in the article is the deadline for applications for holding mass actions, the definition of the purpose of such measures, the protection of public order and public safety during public events. It is proposed to take into account the experience of foreign countries in the preparation of the relevant legislation in Ukraine.

Description

Keywords

масові заходи, заява на проведення масових заходів, терміни подання заяви, охорона громадського порядку та громадської безпеки, класифікація масових заходів, массовые мероприятия, заявление на проведение массовых мероприятий, сроки подачи заявления, охрана общественного порядка и общественной безопасности, классификация массовых мероприятий, public events, an application for holding mass events, timing of application, protection of public order and public security, classification of events

Citation

Заросило В. В. Досвід підготовки і проведення масових заходів у зарубіжних країнах, адміністративного забезпечення порядку під час їх підготовки і проведення та можливість його застосування в Україні / В. В. Заросило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 56–59. – Бібліографія: 7 назв.