Сутність та особливості діагностування діяльності консалтингових підприємств

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі аналізування наукової, навчальної та енциклопедичної літератури розглянуто сутність поняття “діагностика” та представлено власне тлумачення “діагностування діяльності консалтингових підприємств”. Визначено актуальність проведення діагностування та виділено мету, цілі та завдання діагностування діяльності консалтингових підприємств. Запропоновано послідовність етапів здійснення діагностування діяльності консалтингових підприємств. In the article оn the basis of analysis of scientific, educational and encyclopaedic literature essence of concept “diagnostics” is considered and own interpretation of “diagnosticating enterprise consulting activity” is presented. Certainly actuality of leadthrough of diagnosticating and a purpose, aims and tasks of diagnosticating enterprise consulting activity are selected. The sequence of the stages of realization of diagnosticating enterprise consulting activity is offered.

Description

Keywords

діагноз, діагностика, діагностування діяльності консалтингових підприємств, поелементне та комплексне діагностування, diagnosis, diagnostics, diagnosticating enterprise consulting activity, memberwise and complex diagnosticating

Citation

Кузьмін О. Є. Сутність та особливості діагностування діяльності консалтингових підприємств / О. Є. Кузьмін, М. Г. Книш // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 3-10. - (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; № 748). - Бібліографія: 22 назви.