Особливості геологічної будови і геодинамічної еволюції південно-східної частини Волино-Подільської плити в контексті перспектив нафтогазоносності

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Узагальнено дані з історії геологічного розвитку південно-східної ділянки зони зчленування Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину. Описано основні структурно-тектонічні елементи , які формувались на різних етапах розвитку цього району. Проаналізовано геодинамічні фактори утворення пасток вуглеводнів і виділено головні перспективні ділянки. Обобщены данные по истории геологического развития юго-восточной части зоны сочленения Волыно- Подольской плиты и Предкарпатского прогиба. Описаны главные структурно-тектонические элементы, которые формировались на разных этапах развития этого района. Проанализированы геодинамические факторы формирования ловушек углеводородов и выделены главные перспективные участки. Data on the history of geological evolution of the sout h-eastern part of zone of junction of Volyn-Podolsk plate and Carpathian foredeep are generalized. The main structural and tectonic elements are describe which are formed at different stages of development of this area. Geodynamic factors of format ion of hydrocarbon traps are analyzed and the main prospective areas are selected.
Description
Keywords
Волино-Поділля, Карпати, геодинамічні процеси, нафтогазоносність, тектоніка, Волыно-Подолье, Карпаты, геодинамические процессы, нефтегазоносность, тектоника, Volyn-Podolia, Carpathians, geodynamic processes, oil and gas content, tectonics
Citation
Крупський Ю. З. Особливості геологічної будови і геодинамічної еволюції південно-східної частини Волино-Подільської плити в контексті перспектив нафтогазоносності / Ю. З. Крупський, Б. П. Різун, В. П. Бодлак // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 70–73. – Бібліографія.