Маркетинговий потенціал в системі менеджменту вітчизняних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Проаналізовано еволюцію маркетингу в зарубіжних компаніях і виявлено сучасні тенденції його розвитку та окреслено пріоритетні напрями адаптації іноземного досвіду на вітчизняних підприємствах. Оцінено практику застосування мікс-маркетингу і виконано дослідження змін, що відбуваються в маркетинговому середовищі вітчизняних підприємств. The evolution of marketing in the foreign companies is analysed, the modern lines of its development are revealed and the priority directions of adaptation of foreign experience at the domestic enterprises are allocated. The practice of application of marketing - mics is appreciated and the research of changes is executed which occur in marketing environment of the domestic enterprises.

Description

Keywords

Citation

Петрович Й. М. Маркетинговий потенціал в системі менеджменту вітчизняних підприємств / Й. М. Петрович, А. В. Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 188–192. – Бібліографія: 19 назв.