Analyzing the economic development dynamics of the national economy of Ukraine

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
The article presents research results of the current trends in the economic development of the national economy of Ukraine on the basis of statistic and economic analysis, identifies its characteristics in terms of macro- and mezo-levels and determines the factors of development under conditions of post-industrial society, using the R. Solow model of economic growth and the Cobb-Douglas production function. Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції Кобба-Дугласа, в умовах постіндустріального суспільства.
Description
Keywords
economic development, national economy, post-industrial society, Ukraine, gross national product, regional aspect, gross regional product, asymmetry, економічний розвиток, національне господарство, постіндустріальне суспільство, Україна, валовий внутрішній продукт, регіональний аспект, валовий регіональний продукт, асиметрія
Citation
Pyroh O. V. Analyzing the economic development dynamics of the national economy of Ukraine / O. V. Pyroh // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 82–88. – Bibliography: 8 titles.