Органічні оптичні сенсори фізичних величин

Abstract
Розглянуто застосування органічних матеріалів, таких як органічні напівпровідники та рідкі кристали, для створення оптично активних середовищ, світловипромінювальних та фоточутливих структур для оптичних сенсорів фізичних величин. Наведено експериментальні результати досліджень фізичних властивостей отриманих структур та запропоновано конструктивні рішення з реалізації на їх основі сенсорів фізичних величин.
The usage of organic materials such as organic semiconductors and liquid crystals for creation of the optically active medium, light-emitting and photosensitive structures for optical sensors of physical quantities is considered in the paper. Experimental results of investigations of the obtained structures physical properties are presented. A number of constructive solutions for the realization of the sensors of physical quantities based on these structures are proposed.
Description
Keywords
рідкі кристали, органічні напівпровідники, оптичні сенсори, liquid crystals, organic semiconductors, optical sensors
Citation
Бойко О. Органічні оптичні сенсори фізичних величин / О. Бойко, З. Ю. Готра, А. В. Фечан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 909. — С. 42–50.