Дослідження періодичних змін висотного положення супутникових перманентних станцій Європи

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Доведено, що геофізичні фактори суттєво впливають на висотне положення перманентних станцій, що знаходить свій прояв у результатах їх часових серій. Тому дослідження часових серій перманентних станцій важливе для вивчення геодинаміки Землі. Робота присвячена дослідженню часових серій перманентних станцій Європи з метою виділення геофізичного впливу на їх результати. Доказано что геофизические факторы существенно влияют на высотное положение перманентных станций, что находит своё отображение в результатах их часовых серий. Поэтому исследование часовых серий перманентных станций важно для изучения геодинамики Земли. Работа посвящена исследованию часовых серий перманентных станций Европы с целью выделения геофизического влияния на их результаты. It is proved that the geophysical factors significantly effect on the altitude position of permanent stations, which finds its reflection in the results of their time series. Therefore, investigation of time series of permanent stations is important for study of the Earth geodynamics. The work is devoted to the study of time series of permanent stations in Europe in order to allocate the geophysical impact on their results.
Description
Keywords
часові серії супутникових перманентних станцій, гармонійні коливання часових серій, період, амплітуда гармонійних коливань та епоха максимального підйому перманентних станцій, часовые серии спутниковых перманентных станций, гармонические колебания часовых серий, период, амплитуда гармонических колебаний и эпоха максимального подъёма перманентных станций, time series of satellite permanent stations, harmonic oscillations of time series, period and amplitude of harmonic oscillations and the era of maximum rise of permanent stations
Citation
Третяк К. Р. Дослідження періодичних змін висотного положення супутникових перманентних станцій Європи / К. Р. Третяк, О. М. Смірнова // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 25–27. – Бібліографія: с. 27.