Проблеми правового регулювання статусу неповнолітніх в умовах модернізації суспільства

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються проблеми правового статусу неповнолітніх. Особливу увагу зосереджено на змінних характеристиках правової та соціальної реальності, що зумовлені трансформаційними та глобалізаційними проблемами. Визначено особливості прерогативних факторів модернізації правового статусу неповнолітніх. Рассматриваются проблемы правового статуса несовершеннолетних. Особое внимание сосредоточено на переменных характеристиках правовой и социальной реальности, обусловленные трансформационными и глобализационными проблемами. Определены особенности прерогативных факторов модернизации правового статуса несовершеннолетних. The paper addresses the problemof the legal status of minors. Particular attention is focused on the variables of the legal and social reality caused by transformation and globalization issues. The features of prerogative factors modernization of the legal status of minors.

Description

Keywords

неповнолітні, правовий статус, модернізація суспільства, глобалізація, несовершеннолетние, правовой статус, модернизация общества, глобализация, juvenile, legal status, social modernization, globalization

Citation

Юськів Н. В. Проблеми правового регулювання статусу неповнолітніх в умовах модернізації суспільства / Н. В. Юськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 810 : Юридичні науки. – С. 124–128. – Бібліографія: 8 назв.