Фактичні дані як складова частина доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті розглянуто теоретичні аспекти застосування в адміністративно-юрисдикційному процесі фактичних даних як складову частину доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Проаналізовано юридичну природу фактичних даних у справі про адміністративне правопорушення. В статье рассматриваются теоретические аспекты применения в административно-юрисдикционного процесса фактических данных как составная часть доказательств образованных с применением информационно-коммуникационных технологий в производстве по делам об административных правонарушениях. Анализируется юридическая природа фактических данных по делу об административном правонарушении. In the article the theoretical aspects of administrative jurisdiction in the process of evidence as part of the evidence generated using information and communication technologies in the proceedings on administrative offenses. Analyzes the legal nature of the evidence in the case of an administrative offense.
Description
Keywords
справа про адміністративне правопорушення, доказ, фактичні дані, інформаційно-комунікаційні технології, дело об административном правонарушении, доказательство, фактические данные, информационно-коммуникационные технологии, a case of administrative offense, evidence, evidence, information and communication technologies
Citation
Сірант О. Р. Фактичні дані як складова частина доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення / О. Р. Сірант // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 850. – С. 107–116. – Бібліографія: 19 назв.