Структурна декомпозиція системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто та проаналізовано позиції науковців щодо послідовності здійснення антисипативного управління на підприємствах. За результатами аналізування літературних джерел уточнено трактування поняття „система антисипативного управління”. Здійснено структурну декомпозицію системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах та розкрито сутність її базових елементів. Уточнено послідовність реалізації управлінського процесу у системі антисипативного управління. The positions of scientists for a sequence of realization of anticipatory management on the enterprises are viewed and analyzed. It is supplemented the determination of a concept “system of anticipatory management” on the base of analyzing of literature sources. A structural decomposition of the system of anticipatory management on the machine-building enterprises is performed and the essence of its basic elements is opened. A sequence of realization of management process in the system of anticipatory management is clarified.

Description

Keywords

система антисипативного управління, структурна декомпозиція, технологія, методи, рішення, керівництво, комунікації, system of anticipatory management, structural decomposition, technology, methods, decisions, leadership, communications

Citation

Адамів М. Є. Структурна декомпозиція системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах / М. Є. Адамів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9–18. – Бібліографія: 17 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By