Структурна декомпозиція системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто та проаналізовано позиції науковців щодо послідовності здійснення антисипативного управління на підприємствах. За результатами аналізування літературних джерел уточнено трактування поняття „система антисипативного управління”. Здійснено структурну декомпозицію системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах та розкрито сутність її базових елементів. Уточнено послідовність реалізації управлінського процесу у системі антисипативного управління. The positions of scientists for a sequence of realization of anticipatory management on the enterprises are viewed and analyzed. It is supplemented the determination of a concept “system of anticipatory management” on the base of analyzing of literature sources. A structural decomposition of the system of anticipatory management on the machine-building enterprises is performed and the essence of its basic elements is opened. A sequence of realization of management process in the system of anticipatory management is clarified.
Description
Keywords
система антисипативного управління, структурна декомпозиція, технологія, методи, рішення, керівництво, комунікації, system of anticipatory management, structural decomposition, technology, methods, decisions, leadership, communications
Citation
Адамів М. Є. Структурна декомпозиція системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах / М. Є. Адамів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9–18. – Бібліографія: 17 назв.